Škola jízdy - samotná jízda:

Jízda vpřed:

Po rozjezdu už samotná jízda vpřed se moc neliší od jízdy na normálním kole. Určitě bude náročnější třeba otočka do protisměru, ale to je věc zvyku a sehranosti. Kapitán by měl při jízdě počítat s tím, že jste "long vehicle" navíc s větší váhou. Takže např. brzdná dráha bude určitě delší. V zatáčkách se dvojkolo bude chovat taky trochu jinak. Je taky důležité, aby topiče informoval o dění na silnici. Díry, kořeny, řazení, brždění.

Topič si musí dávat pozor na svoji práci s tělem. Měl by kapitána informovat, když si chce třeba poposednout, vyklonit se apod. Každý takový nečekaný pohyb může kapitána nemile překvapit. Co se týče naklánění do zatáček, tak je to stejné jako na motorce. Topič se musí naklánět stejně jako kapitán a dvojkolo, tedy udržovat svou osu těla zároveň s osou dvojkola.

Kadence (společná rychlost šlapání):

Typický tandemový pár bude mít jednoho jezdce zkušeného, většinou takový hard-core a druhý méně zkušený. Většinou je různý jejich styl jízdy i kondiční úroveň.

Jedním z hlavních problémů je jejich společná kadence – tedy jak rychle točit pedály. Zkušenější cyklisté preferují vyšší kadenci šlapání. Je známo, že je účinnější a méně škodlivá pro kolena. Bohužel méně zkušený jezdec – většinou topič neudrží krok s kapitánem a velká kadence mu způsobuje problémy.

Je na kapitánovi, aby se topič na dvojkole cítil dobře, takže musí zvážit správný výběr převodů a jeho kadenci. Na druhou stranu topič by měl pochopit, že vyšší kadence je přínosná a měl by se o to snažit.

Být či nebýt, aneb šlapat z kopce či nikoliv:

Kromě kadence se velmi často na dvojkole řeší otázka, zda šlapat z kopce či nikoliv. Na standardním dvojkole spolu jezdci šlapou společně.

Obecně se dá říct, že méně zkušení cyklisté preferují nešlapání. Může tak být z důvodu strachu z vysoké rychlosti, nepohodlí, únavy, rychlé kadenci či jde pouze o zvyk. Zkušenější cyklisté ví, že je lepší udržovat nohy v pohybu. I když nedávají sílu do pedálů, alespoň udržují rytmus a nohy potom tak „netuhnou“.

Obvykle si tento problém nějak „sedne“. Většinou méně zkušený cyklista nabere zkušenosti a sám začíná více šlapat. Často může tento problém vyřešit vhodný výběr převodu. Přeřazení na vyšší stupeň často eliminuje tento problém.

Jízda ze sedla na dvojkole:

Je možná. Obecně zde platí to, co platí o jízdě ze sedla na klasickém kole. Musíme ale říct, že jízda ze sedla na dvojkole je opravdu velmi náročná na synchronizaci! Většina párů se k tomuto dostane až po delší době. Nicméně je třeba zvážit vůbec účelnost tohoto způsobu jízdy.